Çalışana Tahsis Edilmiş Aracın GPS ile Konumunun İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni (İşyerine Ait Araç)


250.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''Çalışana Tahsis Edilmiş Aracın GPS ile Konumunun İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni (İşyerine Ait Araç)'' Örneği


Çalışana Tahsis Edilmiş Aracın GPS ile Konumunun İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni (İşyerine Ait Araç)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak kabul edilmektedir. Veri sorumlusuna KVKK tarafından birtakım yasal yükümlülükler yüklenmiştir.

Veri sorumlusunun bu yasal yükümlülüklerini icra ederken ihtiyaç duyacağı KVKK Uyum belgelerine kolaylıkla buradan erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar