İşyerine Ait Personel Kullanımına Tahsis Edilmiş Araçların GPS İle İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Dokümanı


50.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''İşyerine Ait Personel Kullanımına Tahsis Edilmiş Araçların GPS İle İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Dokümanı'' Örneği


İşyerine Ait Personel Kullanımına Tahsis Edilmiş Araçların GPS İle İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Dokümanı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak kabul edilmektedir. Veri sorumlusuna KVKK tarafından birtakım yasal yükümlülükler yüklenmiştir.

Veri sorumlusunun bu yasal yükümlülüklerini icra ederken ihtiyaç duyacağı KVKK Uyum belgelerine kolaylıkla buradan erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar