KVKK Uyum YazılımıKVKK Uyum Yazılımı Nedir?

KVKK Uyum Yazılımı Veri Sorumlusunun Bir Kez Veri Girmesi İle Elde Edebileceği Her Türlü Envanteri Oluşturabilmesi Fikrinin Ürünüdür

Veri sorumlusunun envanter oluşturması işlediği veriler bakımından hakimiyet sağlaması ve verileri işleme süreçlerini kolaylıkla yönetmesi yönünden önem arz etmektedir. Envanter hazırlamak 6698 sayılı KVKK mevzuatı kapsamında zorunluluk haline getirilmiş olması yanı sıra veri sorumlusu tarafından envanter yapılmaması söz konusu olduğunda KVKK uyum çalışmaları tamamlanmaz, bir başvurunun olması halinde ise veri sorumlusuna makul sürede ve tatmin edici bir dönüş yapılması zor hatta imkânsız hale gelebilir.

KVKK Uyum Yazılımı İle Elde Edeceğiniz Sonuçlar Nelerdir?

 • KVKK RAPORLARI
  • KVKK Detaylı Envanter Raporu
  • KVKK VERBİS Envanteri Raporu
 • OTOMATİK BELGELER
  •  Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu KVKK Politikaları Metinleri
  •  Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu Aydınlatma Metinleri
  •  Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu Açık Rıza Metinleri
  •  Diğer KVKK Uyum Belgeleri
 • OTOMATİK BAŞVURU YÖNETİMİ
  •  Otomatik Başvuru Yönetimi Asistanı (Yakında)
  •  Otomatik Başvuru Cevabı Oluşturma Asistanı (Yakında)
 • KVKK UYUM YAZILIMI İLE SİLME, YOKETME, İMHA YÖNETİMİ
  • Otomatik Silme Yok Etme Alarmları (Yakında)
  • Silme, Yok Etme, İmha Asistanı (Yakında)

KVKK Uyum Yazılımının Kullanıcıları Kimler Olabilir?

KVKK Uyum Yazılımı kullanıcısı olmak için özel bir yazılım dili aranmamaktadır. Ortalama bir bilgisayar kullanım bilgisi olan herkes KVKK Uyum Yazılımını kullanabilir.

KVKK Uyum Yazılımı bir veritabanı olsun veya olmasın her veri sorumlusu kullanabilir.

Dijital ortamda muhafazası yapılmayan ve bilgisayarlar aracılığıyla değerlendirilmesi yapılmamış kişisel veri saklanma ortamlarına (örneğin kağıt ve dosya ortamı) sahip veri sorumluları dahil KVKK Uyum Yazılımıdan yararlanabilir.

KVKK Uyum Yazılımı Ayrık Bir Yapı Mıdır? Bütünleşik Midir?

KVKK Uyum Yazılımı ayrık bir yapıdır, bütünleşik veri tabana sahip veri sorumluları için de fonksiyonel bir kullanım sunar. Bütünleşik yapısı olan veri sorumluları bakımından da bulunması ekstra özellikler kazandırır.

Dijital ortamda muhafazası yapılmayan ve bilgisayarlar aracılığıyla değerlendirilmesi yapılmamış kişisel veri saklanma ortamlarına (örneğin kağıt ve dosya ortamı) sahip veri sorumluları dahil KVKK Uyum Yazılımından yararlanabilir.

kolay verbis kolay verbis kvkk envanter kvkk envanter
açık rıza dökümanları açık rıza dökümanları

Zaman Maliyetinizi Düşürün