Çalışma Alanlarında Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği


50.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''Çalışma Alanlarında Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza'' Örneği


Çalışma Alanlarında Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği

Çalışma alanlarında görüntü ve ses kaydı alınması belirli, açık ve meşru amaçların olması halinde mümkündür. Ancak bu hususta ilan yapılması yeterli görülmemekte bilhassa ses kaydı için açık rıza şartı aranmaktadır.

Dolayısıyla iş ilişkisi ve/veya görüntü ve ses kayıtları alınmasına ilişkin fiili durum başlarken bu yönde bir açık rızanın alınması, bu bilgilerin kullanılmasında yasal engellerle karşılaşılması riskini ortadan kaldıracağı gibi suç oluşması riskini de yok edecektir. Bu noktada diğer önemli bir unsur olan aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olmak açık rıza almadan önce mutlaka gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Borç Para İsteme İhtar