Eczane Verbis PaketiEczaneler İçin KVKK Uyum Yazılımı

Veri Envanteri Nedir?

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envantere verilen addır.

VERBİS ‘e kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlamalıdır.

Eczaneler İçin Özel Olarak Hazırlana KVKK Uyum Yazılımı nedir?

Kişisel Veri Envanteri Hazırlamaya yardımcı Envanter Asistanı ürünümüz Uzman KVKK Ekibimiz tarafından Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlularının veri işleme özellikleri dikkate alınarak her sağlık uygulayıcısına özel olarak hazırlanmıştır.

Eczacıların veri işleme faaliyetlerine özel olarak hazırlanan “Eczane KVKK Uyum Yazılımı” nda Standart(Hazır) Eczane Envanterini tek tıkla indirebilir veya kendi faaliyetlerinize göre 7 kolay adımda özelleştirebilirsiniz.

Sağlık Sektörü ilgili mevzuatları ile tam uyumlu şekilde, uzman ekibimiz tarafından sizler için özenle hazırlanan Standart(Hazır) Eczane Envanteri kullanarak bir eczacının veri işleyişi baz alınarak veri kategorileriniz, işleme amaçlarınız, saklama süreleriniz, alınan teknik ve idari tedbirleriniz, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı gruplarınız, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileriniz ve veri konusu kişi gruplarına ait kategorileriniz, kısaca; KVKK uyumluluğu ve VERBİS kaydı için gerekli olan tüm altyapınız artık belirlenmiş bulunmaktadır.

VERBİS ‘ e Bildirim

Eczane İçin KVKK Uyum Yazılımını kullanarak envanterinizi oluşturduğunuzda; program üzerinden VERBİS ‘e ( Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yönetilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) hangi bilgileri ekleyeceğiniz görebilirsiniz. Programda bulunan VERBİS raporu ekranı, VERBİS bildirim ekranının aynısıdır. Dolayısı ile sisteme neleri kaydedeceğinizi rahatlıkla görebilmektesiniz.

KVKK Uyumluluk Dokümanları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri ve sair mevzuatlar gereğince, veri sorumlusunun oluşturması lazım gelen

  • Açık Rıza Metinleri
  • Aydınlatma Metinleri
  • Politikalar
  • Başvuru Formu
  • Taahhütname

Dokümanları, envanterinizde bulunan bilgiler ile uyumlu bir şekilde oluşturulmaktadır.

kolay doktor verbis standart doktor envanteri kvkk doktor envanter
açık rıza dökümanları açık rıza dökümanları

Zaman Maliyetinizi Düşürün