Genel KVKK Aydınlatma Metni


350.00 TL

KVKK Aydınlatma Metni Örneklerinden ''Genel KVKK Aydınlatma Metni'' Örneği


Genel KVKK Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve nelerin bu yükümlülük çerçevesinde yer alacağını belirlemiştir.

Buna göre; Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

KVKK kapsamında gerekli unsurlar dikkate alınarak düzenlenen aydınlatma – bilgilendirme metni örneğimize buradan ulaşabilirsiniz. Şirketiniz için veya veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünüzü bu örneği kullanarak yerine getirebilirsiniz.

İşyerinde Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği