KVKK Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası Örneği


900.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "KVKK Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası" Örneği


KVKK Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası Örneği

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu veri işleme süreçlerinin kanuna uygun hale gelmesi, verilerin güvenliği konusunda farkındalığın ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile getirilmiştir. Kişisel veri bulunduran, aktaran veya saklayan gerçek/tüzel kişiler KVKK’ya uymak zorundadır.

Bu kapsamda kişisel veri sorumlularının yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. VERBİS kaydı yapılmadan önce oluşturulması gereken dokümanlar ve ilgili belgelere bu kategoriden erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar