Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu)


350.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu)" Örneği


Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu)

29677 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) kişisel veriler hakkında uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği Direktifleri, TC Anayasa’sı ve Türk Ceza Kanunda “özel hayatın gizliliği” üst başlığı ile düzenlemeler de bulunmaktadır.

Bu bölümde yer alan örnek dokümanlar ile veri sorumlusu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirken ihtiyaç duyacağınız tüm Uyum Örneklerine kolayca ve kısa sürede erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar