Laboratuvar Verbis PaketiTıbbi Laborantların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı

Veri Envanteri Nedir?

Veri sorumlularının iş süreçlerini devam ettirirken kişisel veri işleme faaliyetlerini;

 • Kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi,
 • Veri kategorisi,
 • Aktarılan alıcı grubu
 • Veri konusu kişi grubu,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar,
 • Gerekli olan azami muhafaza edilme süresi,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 • Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

ile kategorize ederek meydana getirdikleri envanterdir.

VERBİS ‘e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, işleme faaliyetleri ile uyumlu bir Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturmak ile yükümlüdür. VERBİS başvurularında Sicile aktarılacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanteri esas alınarak oluşturulmalı ve yine güncellemeleri bu envantere dayanarak yapılmalıdır.

Laborantların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı Nedir?

Kişisel Veri Envanterinizi oluşturmanızda büyük rol oynayacak Envanter Asistanı paketimiz, iş sahası Sağlık Sektörü olan veri sorumlularının veri işleyiş şekilleri gözetilerek her sağlık uygulayıcısına özel olarak kullanıma sunulmuştur.

Kolaylıkla indirebileceğiniz “Tıbbi Laboratuvar KVKK Uyum Yazılımı” nda Standart(Hazır) Laboratuvar Envanterini arzu ederseniz kendi faaliyetlerinize göre 7 kolay adımda özelleştirebilirsiniz.

Sizler için özenle hazırlanan Standart(Hazır) Laboratuvar Envanteri, Sağlık Sektörüne ilişkin kanunlar ve yönetmelikler ile uyumlu şekilde oluşturulmuştur. Bir laborantın veri işleyişi dikkate alınarak veri kategorileriniz, işleme amaçlarınız, saklama süreleriniz, alınan teknik ve idari tedbirleriniz, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı gruplarınız, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileriniz ve veri konusu kişi gruplarına ait kategorileriniz ve dolayısıyla VERBİS kaydı için gerekli olan tüm altyapınız oluşturulmuştur.

VERBİS’e Bildirim Yapılması

VERBİS’e eklemeniz gereken kategorileri, Laboratuvar İçin KVKK Uyum Yazılımı‘nı kullanarak oluşturduğunuz Kişisel Verileri İşleme envanteriniz ile öğrenebilirsiniz. VERBİS bildirim ekranı ile satın almış olduğunuz programda bulunan VERBİS raporu ekranı eşleşmektedir. Böylece VERBİS bildirimi konusunda da envanter programı sizlere yardımcı olmaktadır.

KVKK Uyumluluk Dokümanları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri ve diğer mevzuatlar gereğince, veri sorumlusunun oluşturması lazım olan

 • Açık Rıza Metinleri
 • Aydınlatma Metinleri
 • Politikalar
 • Başvuru Formu
 • Taahhütname

evrakları, envanterinizde yer alan veri kaynakları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmaktadır.

kolay doktor verbis standart doktor envanteri kvkk doktor envanter açık rıza dökümanları açık rıza dökümanları

Zaman Maliyetinizi Düşürün