Kişisel Verilere İlişkin Saklama ve İmha Politikası


900.00 TL

KVKK Politikaları Örneklerinden ''Kişisel Verilere İlişkin Saklama ve İmha Politikası'' Örneği


Kişisel Verilere İlişkin Saklama ve İmha Politikası

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi gerekli hale gelebilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işlense dahi, işlemeyi gerektiren nedenlerin ortadan kalması halinde kişisel veriler, re’sen ya da ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu kapsamda hazırlanan Veri Koruma ve İmha Politikası Örneğimize bu kategoriden kolaylıkla erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar