Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı Örneği


900.00 TL

Çerçeve Sözleşme Örneklerinden ''Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı'' Örneği


Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı Örneği

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bireysel iş hukuku alanı ve işverenlerin hukukunda, işçi ve işveren ilişkisinde de farklı şekillerde kişisel veriler tutulmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

Bu özellikte yer alan örnekler ile veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ihtiyaç duyacağı Uyum örnekleri bulunmaktadır.

Borç Para İsteme İhtar