Çalışanların Görüntü ve Ses Kayıtlarının İnternet Sayfasında Yayınlamasına İlişkin Açık Rıza Örneği


50.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''İşyerinde Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza '' Örneği


İşyerinde Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği


Çalışma esnasında, işyeri içinde veya dışında işyerinin ve işin korunması, iş güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla güvenlik kameraları ile görüntüler ve sesler kaydedilir. Bu faaliyet kapsamında çalışanların kişisel verileri de işlenmektedir. Bu veri işleme faaliyetine ilişkin olarak Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının bulunmaması halinde çalışanlardan açık rıza alınması gerekmektedir.

İş ilişkisi başlarken veya sürerken, ses ve görüntü kaydı alınması konusunda çalışandan açık rıza alarak hukuki risklerinizi ortadan kaldırırsınız.

İşyerinde Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği