İşyerinde Görüntü ve Ses Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Metni


250.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''İşyerinde Görüntü ve Ses Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Metni'' Örneği


İşyerinde Görüntü ve Ses Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Metni


Çalışma esnasında, işyeri içinde veya dışında işyerinin ve işin korunması, iş güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla güvenlik kameraları ile görüntüler ve sesler kaydedilir. Bu faaliyet kapsamında çalışanların kişisel verileri de işlenmektedir. Bu veri işleme faaliyetine ilişkin olarak Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının bulunmaması halinde çalışanlardan açık rıza alınması gerekmektedir.

İş ilişkisi başlarken veya sürerken, ses ve görüntü kaydı alınması konusunda çalışandan açık rıza alarak hukuki risklerinizi ortadan kaldırırsınız.

İşyerinde Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği