Çerez Politikası / Çerez Aydınlatması


350.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Çerez Politikası / Çerez Aydınlatması" Örneği


Çerez Politikası / Çerez Aydınlatması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel veri işleyen gerçek/tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları zaruridir. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun online sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kısaca VERBİS’e kayıt yaptırması gerekmektedir.

Sorumlu şirketler belirli kriterlere göre, farklı tarihlerde bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Kayıt yükümlülüğü olan veri sorumlularının, VERBİS kaydı aşamasına gelmeden önce tamamlaması gereken işlemler ve dokümantasyon, hukuki ve teknik bilgi gerektirmekle birlikte ilgili dokümanlara burada kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar