Doktor&Diş Hekimi Verbis PaketiDoktorların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, veri sorumlularının iş sahasında faaliyette bulunurken gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerini bir envanter oluşturarak VERBİS’e bildirmeleri gerekmektedir. Kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuna bağlayarak meydana getirdikleri ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami saklama süresi, yabancı ülkelere aktarımı konusunda kişisel veriler ve veri güvenliğine ilişkin aldıkları önlemleri detaylandırarak oluşturdukları envanter “Kişisel Veri Envanteri”dir.

Doktorların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı Nedir?

Uzman KVKK Ekibimiz tarafından hazırlanan ve iş sahası Sağlık Sektörü olan veri sorumlularına özel Kişisel Veri Envanteri’ni kolaylıkla oluşturmaya hizmet eden Envanter Asistanı paketimiz sizlerin zamandan tasarruf edebilmeniz için tasarlanmıştır.

Doktor’un mesleğini icra ederken işleyeceği kişisel verilere ilişkin özel olarak hazırlanan “Doktorların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı” nda Standart (Hazır) Doktor Envanterine kolaylıkla erişebilir veya özelleştirmeleri 7 kolay adımla gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Sektörü ilgili mevzuatlar dikkate alınarak hukuk alanında uzman ekibimiz ile sizlere özel hazırlanan Standart (hazır) Doktor Envanteri, veri sorumlusu olarak işlemeniz gereken kişisel veriler için uygun altyapıyı sağlamakta olup KVKK ile uyumluluk sağlamaktadır.

VERBİS’ e Bildirim Nasıl Gerçekleştirilir?

Doktorların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı ile işlediğiniz kişisel verilerin envanterini oluşturduğunuzda; envanter programı üzerinden VERBİS ‘e (Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yönetilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) hangi bilgileri aktarmanız gerektiğini görebilirsiniz. Programda bulunan VERBİS raporu ekranı, VERBİS bildirim ekranının aynısıdır. Böylece VERBİS sistemine hangi bilgileri aktaracağınıza ulaşabilirsiniz.

KVKK Uyumluluk Dokümanları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri ve sair mevzuatlar gereğince, veri sorumlusunun döküme etmesi gereken

  • Açık Rıza Metinleri
  • Aydınlatma Metinleri
  • Politikalar
  • Başvuru Formu
  • Taahhütname

evrakları, envanterinizde bulunan bilgiler ile uyumlu bir şekilde oluşturulmaktadır.

kolay doktor verbis standart doktor envanteri kvkk doktor envanter
açık rıza dökümanları açık rıza dökümanları

Zaman Maliyetinizi Düşürün