İşyeri İçerisinde Paylaşılan Fotoğraflara Dair Açık Rıza Örneği


50.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''İşyeri İçerisinde Paylaşılan Fotoğraflara Dair Açık Rıza'' Örneği


İşyeri İçerisinde Paylaşılan Fotoğraflara Dair Açık Rıza Örneği

İşveren yönetim hakkı kapsamında belirli amaçlar dahilinde kendi işyerinde personeline ait fotoğrafları paylaşabilir ancak bu paylaşımların veri gizliliğinin ihlaline yol açmaması için açık rızanın alınmış olması gereklidir.

Bu sebeple iş ilişkisi başlarken ve/veya işyerinde fotoğraf paylaşımı yapmadan önce ilgili kişiden açık rıza almak ileride doğabilecek hukuki risklere karşı veri sorumlusu işvereni koruyacaktır. Bu noktada diğer önemli bir unsur olan aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olmak açık rıza almadan önce mutlaka gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Borç Para İsteme İhtar