Çalışanın Fotoğraf ve Video Kayıtlarının İnternet Sayfasında veya Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanmasına İlişkin Açık Rıza


250.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''Çalışanın Fotoğraf ve Video Kayıtlarının İnternet Sayfasında veya Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanmasına İlişkin Açık RızaÇalışanın Fotoğraf ve Video Kayıtlarının İnternet Sayfasında veya Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanmasına İlişkin Açık Rıza'' Örneği


Çalışanın Fotoğraf ve Video Kayıtlarının İnternet Sayfasında veya Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanmasına İlişkin Açık Rıza

İşveren yönetim hakkı kapsamında belirli amaçlar dahilinde kendi işyerinde personeline ait fotoğrafları paylaşabilir ancak bu paylaşımların veri gizliliğinin ihlaline yol açmaması için açık rızanın alınmış olması gereklidir.

Bu sebeple iş ilişkisi başlarken ve/veya işyerinde fotoğraf paylaşımı yapmadan önce ilgili kişiden açık rıza almak ileride doğabilecek hukuki risklere karşı veri sorumlusu işvereni koruyacaktır. Bu noktada diğer önemli bir unsur olan aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olmak açık rıza almadan önce mutlaka gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Borç Para İsteme İhtar