İşyerinde E-mail ve Telefon Kayıtlarının İzlenmesine İlişkin Açık Rıza Örneği


50.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''İşyerinde E-mail ve Telefon Kayıtlarının İzlenmesine İlişkin Açık Rızası'' Örneği


İşyerinde E-mail ve Telefon Kayıtlarının İzlenmesine İlişkin Açık Rıza

İşyerine ait elektronik posta adreslerini işverenin her zaman denetleme yetkisi vardır. Kurul kararları da Yargıtay kararları da bu doğrultudadır. Ancak bu faaliyet için mutlaka çalışanın açık rıza beyanı aranmaktadır.

Bu nedenle işyerinde, işyerine ait uzantılı Elektronik Postalar ile Telefon Kayıtlarının izlenmesi faaliyeti gerçekleştirilmekteyse bu konu hakkında personelden açık rıza alınması ileride yaşanabilecek hukuki riskleri ortadan kaldıracak ve KVKK uyumluluk çalışması anlamında da işverenin gerekli olan belgeleri kullandığını gösterecektir. Bu noktada diğer önemli bir unsur olan aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olmak açık rıza almadan önce mutlaka gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Borç Para İsteme İhtar