KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı


0.00 TL

KVKK Aydınlatma Metni Örneklerinden ''KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı '' Örneği


KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin saklanmasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak ulaşılmasını önlemek ile yükümlüdür. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirirken birtakım dokümanları oluşturması gerekmektedir. Hukuk, ve teknik bilgi gerektiren bu belgelere buradan kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar