KVKK İhlali Gerekçesiyle Tazminatsız Fesih Bildirimi


350.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''KVKK İhlali Gerekçesiyle Tazminatsız Fesih Bildirimi'' Örneği


KVKK İhlali Gerekçesiyle Tazminatsız Fesih Bildirimi

Çalışanların KVKK kurallarını ihlal etmesi veri sorumlusu işverenin temin etmesi gereken bilgi güvenliğini doğrudan etkileyeceği ve sorumluluğunu doğuracağı için ihlale sebebiyet verenlerin iş akdi ihlalin boyutu ve yoğunluğuna göre bildirim süresi beklenmeksizin ve tazminat ödenmeksizin sonlandırılabilecektir.

Kişisel veri güvenliğini ahlak ve iyi niyet kurallarını hiçe sayarak ciddi anlamda ihlal eden ve işverenini zarara uğratan çalışanın iş akdini tazminatsız sonlandırırken dikkat edilmesi gereken unsurları içeren fesih örneğimizi kullanarak kanuna uygun ve geçerli belgelerinizi oluşturmuş ve olası riskleri önlemiş olursunuz.

Borç Para İsteme İhtar