Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası


900.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası" Örneği


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

7 Nisan 2016 tarihinde 29677 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) kişisel veriler hakkında uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği Direktifleri, TC Anayasa’sı ve Türk Ceza Kanunda “özel hayatın gizliliği” üst başlığı ile düzenlemeler de bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması için getirilen bu özel düzenlemeler öncelikle Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile birçok alanda elde edilen, muhafaza edilen ve kullanılan, işlenen kişisel verileri ele almaktadır.

Bu kategoride yer alan örnekler ile veri sorumlusu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirken ihtiyaç duyacağınız tüm Uyum Örneklerine kolayca ve kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar