Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi)


350.00 TL

Çerçeve Sözleşme Örneklerinden ''Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi)'' Örneği


Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi)

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında , Veri işleyenin açıklandığı KVKK’nun 3/ğ maddesine göre veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Buradan hareketle kişisel verilerin işlenmesi, veri işleyenin veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmesiyle mümkün olacaktır. Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenmesini sağlamak üzere kurum içinden birini temsil yoluyla yetkilendirebileceği gibi verilerin işlenmesi konusunda kurum dışından üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiyi sözleşmeyle de yetkilendirebilecektir.

Bu kapsamda veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirirken birtakım dokümanlara ihtiyacı doğacaktır. Veri sorumlusu yükümlülüklerini yerine getirirken kolaylıkla ulaşacağı dokümanlar bu kategoride yer almaktadır.

Borç Para İsteme İhtar