KVKK Uyum Örnekleri SetiKVKK Uyum Örnekleri Seti

Bu üründe KVKK işlemlerine yönelik olarak ihtiyaç duyulan tüm evraklar kullanımınıza sunulmaktadır. İşyerinizde KVKK işlemlerinin yönetimi sırasında kullanabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuz  tüm örnek evrak bu pakette  yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

 • Örnek KVKK Komitesi Oluşturma Kararı
 • Örnek Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı
 • Örnek VERBİS'e Kayıt ve İrtibat Kişisi Atama Kararı
 • Örnek Başvuru Formu
 • Örnek KVKK Komitesi veya Kurulu Üyeleri Görev Tanımı
 • Örnek Genel KVKK Aydınlatma-Bilgilendirme Beyanı
 • Örnek Aydınlatma Metni Grup Şirketi
 • Örnek KVKK Ziyaretçi Aydınlatma Beyanı
 • Örnek Çalışan Adayları için KVKK Aydınlatma Beyanı
 • Örnek Çerez Cookie Politikası Aydınlatma Beyanı
 • Kişisel Bilgilerin Kaydedilmesine İlişkin Açık Rıza
 • Sağlık Bilgilerinin Toplanmasına İlişkin Açık Rıza
 • Çalışma Ortamında Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Açık Rıza
 • Elektronik Postalar ile Telefon Kayıtlarının İzlenmesine Dair Açık Rıza
 • Çalışan Bakımından İnternet Sayfasında Fotoğraf Yayınlamasına İlişkin Açık Rıza 
 • Çalışan Bakımından İnternet Sayfasında Fotoğraf Yayınlamasına İlişkin Açık Rıza
 • İşyeri Araçlarının GPS İle İzlenmesine Dair Açık Rıza
 • Kişisel Veri İşleyen Erişen Kullanan Çalışan Taahhütnamesi
 • Örnek Veri Koruma ve İmha Politikası
 • Örnek Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası
 • Örnek KVKK Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası
 • Örnek KVKK Politikası
 • Örnek KVKK Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
 • Örnek Disiplin Yönetmeliği
 • Örnek Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı
 • KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı
 • Örnek KVKK Veri Sorumlusu - Veri İşleyen Çerçeve Sözleşme
 • Örnek KVKK Müşteri Çerçeve Sözleşme
 • Örnek KVKK Tedarikçi Çerçeve Sözleşme
 • Örnek KVKK Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu Çerçeve Sözleşme
 • Örnek KVKK Tedarikçi Müşteri Uyum Bildirimi
 • KVKK Eğitime Katılma Bildirimi
 • KVKK İhlali Nedeni ile Tazminatlı Fesih
 • KVKK İhlali Nedeni ile Tazminatsız Fesih
 • Bordro Talep Dilekçesi (KVKK Uyumlu)


KVKK Uygulama Örnekleri Seti

Kvkk Örnekleri