Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen)


350.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen)" Örneği


Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri sorumlusu veri işleyen çerçeve sözleşmesi, veri işleyenin veri sorumlusunun talimatlarına uygun olarak kişisel verileri işlemeyi taahhüt ettiği; veri sorumlusunun da bu işgörme edimi karşılığında ücret ödeme borcu altına girdiği bir sözleşmedir. Kişisel veri işleme sözleşmesinin dayanağını Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 3/ğ maddesi oluşturmaktadır.

Anılan düzenleme kapsamında Veri sorumlusu veri işleyen çerçeve sözleşme örneğine bu özellik ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar