KVKK Veri Sorumlusu Veri İşleyen Çerçeve Sözleşme Örneği


140.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "KVKK Veri Sorumlusu - Veri İşleyen Çerçeve Sözleşmesi" Örneği


KVKK Veri Sorumlusu Veri İşleyen Çerçeve Sözleşme Örneği

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri sorumlusu veri işleyen çerçeve sözleşmesi, veri işleyenin veri sorumlusunun talimatlarına uygun olarak kişisel verileri işlemeyi taahhüt ettiği; veri sorumlusunun da bu işgörme edimi karşılığında ücret ödeme borcu altına girdiği bir sözleşmedir. Kişisel veri işleme sözleşmesinin dayanağını Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 3/ğ maddesi oluşturmaktadır.

Anılan düzenleme kapsamında Veri sorumlusu veri işleyen çerçeve sözleşme örneğine bu özellik ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar