Kişisel Verilerin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Açık Rıza Örneği


50.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''Kişisel Verilerin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Açık Rıza'' Örneği


Kişisel Verilerin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Açık Rıza

Çalışan özlük dosyasının bütünü birçok kişisel veriyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu veriler çalışan işe giriş süreci ve iş ilişkisinin devamında toplanarak kayıt altına alınmaktadır. Özlük dosyası muhteviyatında bulunan hassas veriler nedeniyle bu kişisel veriler kayıt altına alınırken ilgili kişisinden konuya ilişkin açık rıza alınması hukuki risklere karşı işverene koruma sağlayacaktır.

Açık rıza alınırken bazı belli başlı hususlara dikkat edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Amacına özgülenmiş açık rıza örneklerimiz ile kanunen gerekli KVKK uyumluluğu sağlanmaktadır.

Borç Para İsteme İhtar