Kişisel Veriyi İşleyen Erişen Kullanan Personel Taahhütnamesi Örneği


350.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''Kişisel Veriyi İşleyen Erişen Kullanan Personel Taahhütnamesi'' Örneği


Kişisel Veriyi İşleyen Erişen Kullanan Personel Taahhütnamesi

Veri sorumlusundan almış olduğu yetki ile iş organizasyonun gereklilikleri çerçevesinde işveren adına kişisel verileri işleyen çalışanın kanuna riayet etmesini ve dolayısıyla veri gizliliğini temin etmek amacıyla taahhütname imzalatılmalıdır.

Azami beklentileri içerecek şekilde uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Kişisel Veriyi İşleyen Erişen Kullanan Personel Taahhütnamesi Örneğimiz ile veri sorumlusunun KVKK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini hukuki bir metin kapsamında çalışanlarından aldığı destek ile güvenle sürdürmesi amaçlanmaktadır.

Borç Para İsteme İhtar