Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası Örneği


900.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası" Örneği


Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası Örneği

Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

Ayrıca Kanunda ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartı getirilmiştir. Veri sorumlusunun özel nitelikli kişisel verilere ilişkin KVKK politikası örneğine buradan erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar