Psikolog Verbis PaketiPsikologlar İçin KVKK Uyum Yazılımı

Mesleğin gereği olarak kişisel sağlık verisi işleyen psikologların çalışma özellikleri, kendileri, çalışanları, danışanları, ortak oldukları veya işbirliği içerisinde oldukları mental sağlık hizmeti faaliyetinde bulunan şirketler ve başka kurumlarla ilgili tüm faaliyetleri detaylı olarak analiz edilmiş, bu meslek grubu faaliyetlerinin KVKK’ya uyumu bakımından standart KVKK uyum yazılımı envanteri hazırlanmıştır. KVKK uyum yönetiminde sektör özellikli envanter özelliğiyle daha titiz ve kolay bir uyum yönetimi oluşturulmuştur.

Psikologların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, veri sorumlularının iş sahasında faaliyette bulunurken gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerini bir envanter oluşturarak VERBİS’e bildirmeleri gerekmektedir. Kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuna bağlayarak meydana getirdikleri ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami saklama süresi, yabancı ülkelere aktarımı konusunda kişisel veriler ve veri güvenliğine ilişkin aldıkları önlemleri detaylandırarak oluşturdukları envanter “Kişisel Veri Envanteri”dir.

Psikologların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı Nedir?

Uzman KVKK Ekibimiz tarafından hazırlanan ve iş sahası Sağlık Sektörü olan veri sorumlularına özel Kişisel Veri Envanteri’ni kolaylıkla oluşturmaya hizmet eden Envanter Asistanı paketimiz sizlerin zamandan tasarruf edebilmeniz için tasarlanmıştır.

Psikologların mesleğini icra ederken işleyeceği kişisel verilere ilişkin özel olarak hazırlanan “Psikologların Kullanımına Sunulan KVKK Uyum Yazılımı”nda Standart (Hazır) Psikolog Envanterine kolaylıkla erişebilir veya özelleştirmeleri 7 kolay adımla gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Sektörü ilgili mevzuatlar dikkate alınarak hukuk alanında uzman ekibimiz ile sizlere özel hazırlanan Standart (hazır) Psikolog Envanteri, veri sorumlusu olarak işlemeniz gereken kişisel veriler için uygun altyapıyı sağlamakta olup KVKK ile uyumluluk sağlamaktadır.

kolay doktor verbis standart doktor envanteri kvkk doktor envanter
açık rıza dökümanları açık rıza dökümanları

Zaman Maliyetinizi Düşürün