Çalışanın Sağlık Bilgilerinin Toplanmasına İlişkin Açık Rıza Metni


250.00 TL

KVKK Açık Rıza Örneklerinden ''Çalışanın Sağlık Bilgilerinin Toplanmasına İlişkin Açık Rıza Metni'' Örneği


Çalışanın Sağlık Bilgilerinin Toplanmasına İlişkin Açık Rıza Metni

Sağlık ile ilgili veriler, çalışanın özel hayat kapsamında belki de en hassas verilerini oluşturmaktadır bu sebeple bu verilerin yüksek önemle korunması gerekmektedir. Veri sorumlusu olarak işveren kanunda belirtilen özel haller dışında çalışanlarının sağlık verilerini toplarken açık rıza almalıdır.

Sağlık verilerinin işlenmesi bakımından açık rızanın temin edilmesi kanuna uygunluk bakımdan aranmaktadır. Sağlık ile İlgili Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Açık Rıza Örneğimiz içerik bakımından olması gerektiği gibi, anlaşılır, açık, sade, şeffaflık unsurlarını taşımakta ve kurulun önerdiği azami uygulamayı sunmaktadır. Bu noktada diğer önemli bir unsur olan aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olmak açık rıza almadan önce mutlaka gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Borç Para İsteme İhtar