Veri Aktarılabilecek Kişiler Tablosu Örneği


350.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Veri Aktarılabilecek Kişiler Tablosu" Örneği


Veri Aktarılabilecek Kişiler Tablosu Örneği


Veri sorumlusu şirketinizin işlediği kişisel veriler, KVKK’ya uygun yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

İşlenen kişiler verilerin aktarılabileceği kişiler ve aktarılma amaçları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyumlu şekilde belirlenmelidir.

Veri Aktarılabilecek Kişiler Tablosu Örneğimiz bu uyumluluk çerçevesinde düzenlenerek kullanımınıza hazır hale getirilmiştir.

Referans Araştırması Yapılmasına İlişkin Açık Rıza Örneği