Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı


350.00 TL

KVKK Uygulamaları Örneklerinden "Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı" Örneği


Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun yanında kişisel veriler hakkında uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği Direktifleri, TC Anayasa’sı ve Türk Ceza Kanunda “özel hayatın gizliliği” üst başlığı ile düzenlemeler de bulunmaktadır.

Veri sorumlusunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen yasal yükümlülüklerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı tüm örnekler KVKK Uyum Örneklerine eklenmiştir. Bu kategoride yer alan örneklerden ihtiyacınıza uygun olanına erişebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar