Veri Sorumlusuna Başvuru Formu


350.00 TL

Veri Aktarım Örneklerinden ''Veri Sorumlusuna Başvuru Formu'' Örneği


Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin korunmasının usul ve esaslarının belirlenmek, Anayasa’da öngörülen temel hak ve özgürlüklerin muhafazasını sağlamak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmektir.

Başvuru Formu örneğimizi kullanarak yükümlü olduğunuz KVKK belgesini kısa süre hazırlamış ve yükümlülüğünüzü kolayca yerine getirmiş olursunuz.

Borç Para İsteme İhtar