Ziyaretçi Aydınlatma Metni Örneği


50.00 TL

KVKK Aydınlatma Metni Örneklerinden ''Ziyaretçi Aydınlatma Metni'' Örneği


Ziyaretçi Aydınlatma Metni Örneği

Veri sorumlusu işyerine gelen ziyaretçilerin; ad-soyad, TC kimlik no, görüntü kayıtları ve benzeri gibi kişisel verileri işlenebilmekte dolayısıyla bu kişilerin de KVKK kapsamında veri işleme faaliyetine ilişkin olarak aydınlatılmış olmaları gerekmektedir.

Ziyaretçi Aydınlatma Metni Örneğimizi indirerek, amaçlanan hedefe yönelik olarak oluşturulmuş KVKK belgelerinizi hazırlamış olur ve uyum sürecinizi kolaylıkla işletebilirsiniz.

Borç Para İsteme İhtar